“OÜ Tartu Veekeskus” sīkdatņu lietošanas nosacījumi

 

1. Sīkdatnes
1.1. Sīkdatne (angļu val. cookie) ir teksta veidā saglabāti datu bloki jūsu Interneta pārlūkā, kas no mājaslapas tiek iegūti no jauna ik reizi, kad veicat tai pieprasījumu. Tādā veidā serveris var jūsu pieprasījumu atšķirt no citiem un piedāvāt personalizētus datus. Sīkdatnes var lietot, piemēram, ielogojoties mājaslapā, izvēļu saglabāšanā un lai atcerētos iepirkuma groza saturu – tā, lai nevajadzētu to no jauna ievadīt.
1.2. Labākas lietošanas pieredzes nodrošināšanai “Tartu Veekeskus” lieto sīkdatnes.
1.3. Sīkdatnes nepieciešamas “Tartu Veekeskus” mājaslapas tehniskajai darbībai. Pamatā ir “Tartu Veekeskus” likumīgās intereses ziņot par publiski piedāvātajiem pakalpojumiem un kontaktu datiem, nodrošinot ērtu mājaslapas lietošanu.
1.4. Sīkdatnes, atbilstoši vēlmēm, iespējams kontrolēt un dzēst. To var izdarīt Interneta pārlūkā, ko izmantojat (katrā pārlūkā soļi mazliet atšķiras). Dzēst iespējams visas sīkdatnes, kas jūsu ierīcē jau agrāk saglabātas, un iespējams liegt tālāku sīkdatņu lietošanu. Tas var ierobežot dažādu jūsu lietoto Interneta saišu izmantošanas iespējas, jo šādas izmaiņas netiek piemērotas tikai “Tartu Veekeskus” mājaslapai.
1.5. Sīkdatnes savā pārlūkā iespējams aizliegt.

2. Šķirstīšanas statistika
2.1. Datu ievākšanai “Tartu Veekeskus” izmanto rīku “Google Analytics”, kas iespējo iepriekšminēto informāciju apstrādei un analīzei. Sīkāk par “Google Analytics” skatīt šeit.
2.2. Jūs varat jebkurā laikā liegt “Google Analytics” ievākt datus savā pārlūkā. Norādes atradīsiet šeit.
2.3. Iepriekšminēto datu vākšanas mērķis ir nodrošināt mājaslapas lietošanas ērtumu, kam pamatā ir “Tartu Veekeskus” likumīgās intereses lietot tās mājaslapas uzturēšanai uzticamus publiskus rīkus, lai mājaslapa sasniegtu savu mērķi labākajā veidā.

3. Datu reģistrācijas žurnāli
3.1. “Tartu Veekeskus” mājaslapu apkalpo zone.ee serveris, kas var saglabāt datu reģistrāciju. Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskiem mērķiem – lai nodrošinātu mājaslapas pareizu darbību, drošību un pētītu gadījumus, kur varētu būt apdraudējums drošībai.
3.2. Iepriekšminēto datu vākšanas mērķis ir nodrošināt mājaslapai tehnisku pieejamību un drošību, kā pamatā ir “Tartu Veekeskus” likumīgās intereses ziņot par publiski piedāvātiem pakalpojumiem un kontaktdatiem.

4. Mārketings
“Tartu Veekeskus” sniedz ziņas par ūdens atrakciju centra darbībām tiem cilvēkiem, kas mājaslapā parakstījušies jaunumu biļetena saņemšanai.

5. Profilēšana
“Tartu Veekeskus” nesastāda https://www.aurakeskus.ee/ mājaslapas apmeklētāju individuālus profilus.

6. Pieeja datiem
6.1. Rīka “Google Analytics” piedāvātājs,  kam ir pieeja savāktajiem statistiskajiem datiem, ir Google LLC. Tā ir korporācija, kas pieņēmusi mērus, lai tās darbība atbilstu Eiropas Savienības prasībām privātuma standartiem (ES un USA Privacy Shield datu aizsardzības ietvaros).
6.2. Google uzņemas “Google Analytics” rīka lietotāju priekšā  sekojošus pienākumus.
6.3. Sīkdatnēm piekļūst sadarbības partneris “Creaton OÜ”.

7 Datu saglabāšana
7.1. Tartu Veekeskus nesaglabā sīkdatņu datus.