Personas dati

PERSONAS DATU APSTRĀDE

“OÜ TARTU VEEKESKUS” PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĒJIE PRINCIPI

Vispārējie principi apskata klienta personas datu ievākšanu, apstrādi un lietošanu no “OÜ Tartu Veekeskus” puses pakalpojumu sniegšanā klientam.

Personas dati tiek ievākti:

- no privātās magnētkartes, pastāvīgā klienta kartes, juridiskās personas magnētkartes, zelta kartes un sportistu mēneša kartes īpašniekiem.

- reģistrējoties uz Sauna Yoga, bērnu peldēšanas ievadapmācībām un pieaugušo peldēšanas apmācībām.

- dzimšanas dienu, grupu un citu rezervāciju gadījumā.

Personas datu ievākšanas mērķi atkarīgi no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un pakalpojumu griezumā var atšķirties.

Kopā vai atsevišķi mērķi galvenokārt ir klientam vēlamā pakalpojuma sniegšana, atlaižu piemērošana, personas identificēšana, klienta drošības nodrošināšana un pakalpojuma informācijas izplatīšana, tāpat kā mums uzticēto pienākumu pildīšana saistībā ar mūsu darbību regulējošiem likumiem.

Personas datu ievākšana un apstrāde

Atbildīgais klienta personas datu apstrādātājs ir “OÜ Tartu Veekeskus”, reģistrācijas kods 10738741, adrese Turu 10, Tartu, Tartu pilsēta, 51014.

Ievācamo personas datu apjoms atkarīgs no konkrētā pakalpojuma. Precīzāku informāciju par ievācamiem personas datiem atradīsiet attiecīgā pakalpojuma aprakstā vai noslēgtajā līgumā (pakalpojumu sniegšanā juridiskai personai).

Par klientiem, kuri maksā par saviem pakalpojumiem ar pārskaitījumu, mēs grāmatvedības pienākumu izpildei un maksājumu apstrādei apkopojam informāciju par maksājumiem, kas izdarīti par dalību treniņos. Maksājuma datus saglabājam atbilstoši grāmatvedības likumam septiņus gadus.

Ievācamie personas dati no klienta puses sniegti “OÜ Tartu Veekeskus” brīvprātīgi. Vispārīgā gadījumā iegūstam datus tieši no Jums, kad veicat rezervāciju vai pieprasījumu caur mūsu mājaslapu, pa telefonu, e-pastu vai iegādājaties pakalpojumus pa tieši no mums, mūs apmeklējot. Jūsu datus mums nosūta mūsu līgumiskie sadarbības partneri/komercsabiedrības. Iegūtos personas datus komerciāliem mērķiem var izmantot tikai “OÜ Tartu Veekeskus”.

Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt informāciju, kādus personas datus par viņu ievācis “OÜ Tartu Veekeskus” un kā tie tiek apstrādāti.

Klients var pieprasīt savu un/vai bērnu/aizbilstamo personas datu pārveidošanu (labošanu, papildināšanu), dzēšanu un apstrādes ierobežošanu.

Klients var atcelt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Klients, kas saņem jaunumu biļetenu, un vairs to nevēlas saņemt, var jebkurā laikā pieprasīt sevi izņemt no jaunumu saņēmēju saraksta, rakstot uz e-pasta adresi info@aurakeskus.ee vai noklikšķinot uz jaunumu ziņojuma apakšā esošās atteikšanās saites.

Gadījumā, ja klients atklāj, ka viņa personas datu apstrāde no “OÜ Tartu Veekeskus” puses nav saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā vai vērsties tiesā.

Personas datu aizsardzība un saglabāšana

Pieeja klientu datiem papildus “OÜ Tartu Veekeskus” vēl ir pilnvarotām personām, kas sniedz “OÜ Tartu Veekeskus” pakalpojumus (piemēram, programmatūras attīstības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, servera un mājaslapas pakalpojumu sniedzējiem utt). Pilnvarotajām personām ir pienākums turēt konfidenciālus tos personas datus, kuri tām kļuvuši zināmi.

Pieeja klientu datiem nepieciešamības gadījumā uz juridiska pamata atļauta arī tiesību un kārtības aizsardzības organizācijām (piemēram policijai un robežsardzei).

“OÜ Tartu Veekeskus” datus glabā tik ilgi, cikas tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai, “OÜ Tartu Veekeskus” tiesību aizsardzībai, un kā tik ilgi, cik noteikts tiesību aktos. 

Video apsardzes ieraksti tiek glabāti maksimāli vienu mēnesi vai līdz brīdim, kad problēma pilnībā atrisināta.

Kameras

Aura ūdens atrakciju centrā ir izvietotas novērošanas kameras, lai varētu saglabāt mantu, pasargāt personas no bīstamām situācijām, reaģēt uz bīstamām situācijām un lai mantas bojājuma gadījumā varētu noskaidrot vainīgo.

Kameras, kas izvietotas iekštelpās un “OÜ Tartu Veekeskus” āra teritorijā, raida bildi reāllaikā, ieraksta to, un vēlāk ierakstu iespējams apstrādāt un atskaņot vēlreiz. Kamerām nav atļauts ierakstīt skaņu un sekot konkrētiem cilvēkiem, vien konkrētajai teritorijai (piemēram, telpa vai koridors) un tajā notiekošajam. Par kameru lietošanu ūdens atrakciju parkā vēsta kameras formas plāksnītes uz ārdurvīm.

Ar kameru palīdzību iegūto datu apstrādē uzņēmums lieto tādas drošības metodes, kas aizsargā iegūtos datus no negribētas vai neatļautas izsekošanas, kopēšanas, pārveidošanas, pārvietošanas un dzēšanas. Piekļuve kameras ierakstiem ir ūdens atrakciju parka apkalpošanas vadītājam, tehniskajam vadītājam, peldbaseina vadītājam un direktoram. Ierakstus ārpus ūdens atrakciju parka var rādīt vai sniegt pieeju tiem tikai tādā gadījumā, ja tam ir likumīgs pamats (piemēram, policijai).

Kameras ieraksti tiek saglabāti maksimāli 45 kalendārās dienas. Kad termiņš pagājis, ieraksti tiek dzēsti vai nu ar datu dzēšanas funkciju vai datu pārrakstīšanu, atkarībā no kameras tehniskajām iespējām.

Ar kamerām saistītos jautājumus var uzdot pa telefonu +372 7 300 280 vai e-pastu uz adresi info@aurakeskus.ee

Personas datu apstrādes vispārējo principu maiņa

“OÜ Tartu Veekeskus” ir tiesības esošos vispārējos principus mainīt. Ziņas par izmaiņām tiek izvietotas uzņēmuma mājaslapā. Spēkā esošie vispārējie principi vienmēr atrodami uzņēmuma mājaslapā.